Brahma Kumaris

Slovenské duševné centrum

Kury pozitívneho myslenia a meditácie

Dátum a čas: 15.11.2023 o 17:30

Adresa: Župné námestie 9, Bratislava

Podrobnosti na letáku

FOR ENGLISH PRESS:

Náš Facebook

Nájdete tu (kliknite):

Meditácia

Vytvárať stabilné a pokojné myšlienky cez meditáciu

Múdrosť

Dozvedieť sa viac o nás a našom svete

Objavovanie

Byť inšpirovaný a kreatívny s duchovnými nápadmi

Meditujte TERAZ!

ONLINE ROZHOVORY po anglicky