KONTAKT

Slovenské duševné centrum Brahma Kumaris

Župné námestie 9,  811 03 Bratislava

SLOVAKIA

+421 908 074 894

bratislava@sk.brahmakumaris.org

www.brahmakumaris.org

www.brahmakumaris.sk

facebook: Raja joga a meditacia

Náš Facebook

Náš Instagram