AKO MEDITOVAŤ

Meditácia je jednoduchá. Raja joga má dokonca aj názov "Easy Raja joga" (jednoduchá Raja joga). Ale niekedy k začatiu treba trochu vysvetlenia. Tu je jednoduchých päť krokov k meditácii. Čoskoro sa dostanete do takého bodu, že ich ani nebudete potrebovať.

Krok č. 1 - Relaxácia

Relaxácia je o vypustení napätia a stresu a prinášaní mysele a tela do stavu pokoja a mieru .
Relaxácia v lese

Krok č. 2 - Koncentrácia

Koncentrácia mi umožňuje používať svoj čas produktívne, akonáhle som sa uvoľnil: Sústredím sa na myšlienky, ktoré som sa rozhodol mať.

Krok č. 3 - Rozjímanie

Rozjímanie je hlboko premýšľať o sebe, o svojom vnútornom svete a mojých hodnotách .

Krok č. 4 - Realizácia

Realizácia je, keď moje chápanie a pocity skombinujem a prežívam hlbšiu, zmysluplnejšiu realitu.

Krok č. 5 - Meditácia

Meditácia sa zameriava na myslenie a zapamätanie mojej večnéj totožnosti a znovuprebudenia nádherného stavu pohody .