ZAČIATKY BK

Príbeh o Brahma Kumaris

Brahma Kumaris Svetová Duševna Univerzita. Prvá skupina prišla z Karachi (Pakistan) v roku 1950 do Indie, konkrétne do Mount Abu ktorý sa nachádza v pohorí Arávalí, v Radzastane. Bola to ideálna lokalizácia na meditáciu a rozjímanie. V tomto pohorí sídli Prajapita Brahma Kumaris Ishwariya Vishwa Vidyalaya - Brahma Kumaris, Svetová Duševna Univerzita do dnešných dni. Sídlo Brahma Kumaris sa nachádza v Madhubane.

Skromne začiatky

Brahma Kumaris bola založená v roku 1937 Dadom Lekhradzom Kripalani, indickým podnikateľom vo výslužbe v meste Hyderabad, v tom čaše patriaceho Indii, teraz Pakistanu. Jeho duševné meno je Parajapita Brahma, taktiež volaným aj Brahma Baba. Po zážitkoch sérii vízii v roku 1936, Brahma Baba bol inšpirovaný založiť školu na ktorej by sa vyučovali princípy a praktizovanie cnosti a meditačného života. Tak vznikla 'Om Mandali' Tato škola pozostávala z mužov, žien a tiež deti. Mnohí z nich a tiež rozhodli zostať spolu ako komunita.

Napriek obrovskému sociálnemu nepokoju ktoré vládlo pred oddelením Pakistanu od Indie, títo ľudia sa zjednotili a behom roka presťahovali z Hyderabadu do Karachi. Po nejakom čase, jednoduchá a celistvejšia znalosť o podstate duši, Bohu a čase bola odhalená. V roku 1950 ( dva roky po oddelení Pakistanu), skupina sa presťahovala do Mount Abu, Indie. Dovtedy, týchto takmer 400, ľudí žilo ako sebestačná komunita, ktorá zasvätila svoj čas intenzívnemu duševnému štúdiu, meditácii a seba-tranfromácii.

Vložte svoj text