UDALOSTI

1. MEDITÁCIA PRE POKOJ DUŠE A MIER VO SVETE

  • od 12.06.2022 
  • pravidelná utorková meditácia
  • 17:30-18:30 
  • účasť nahlásiť vopred na tel. č.: 0908074894

viac info:


2. KURZ MEDITÁCIE A POZITÍVNEHO MYSLENIA

  •  20.04.2022 o 17:30
  • účasť nahlásiť vopred na tel. č.: 0908074894
viac info: