RAJA YOGA

Praktizovanie Raja Yogy meditácie


Postupne napredovanie nám pomôže sa zamerať na našu hlbokú vnútornú silu a potenciál, ktorý potom začne prekvitať a rozširovať. Prechovávaním menej myšlienok ale mať myšlienky ktoré sú silnejšími, začneme pociťovať svoju veľkosť. V Raja Yoge meditácii precítime ako pokoj je branou k spokojnosti. Cez pokoj sa dostaneme do sveta kľudu podobne ako keby sme na chvíľu stlačíme gombík 'pauza' na filme nášho života.

Duševné slúženie druhým

Prirodzeným výsledkom porozumenia duševných právd, praktizovania Raja Yogy meditácie a osvojením si cnosti je túžba slúženia druhým. Služba je naším najvyšším povolaním, napĺňa náš novým zmyslom účelu. Duševna služba pre druhých znamená pomôcť im stať na ich vlastných nohách a rozhodovať sa samých za seba. Účelom je posilniť druhých a aby aj oni videli lásku, pokoj a šťastie ako ich skutočné poklady v ich vnútornom a vonkajšom prejave.