O NAŠEJ UNIVERZITE

My, študenti Brahma Kumaris

Sme študentmi rôznych vekových kategórii a sociálneho zázemia.. ktorí študujú duševnu znalosť ktorá podporuje rešpekt aj pre iné viery, Zároveň súvislé vysvetľuje podstatu ľudskej duše, Boha, času a filozofie karmy, ako tiež inspiruje vedenie vyvýšeného duševného životného štýlu. Praktizujeme a učíme meditáciu Raja Yogy ktorá relaxuje myseľ a rozvíja zdravý balans medzi naším vnútorným a vonkajším svetom. Cez rôzne sociálne služobné aktivity a partnerstva, propagujeme rozvinutie duševné porozumenie a konania akcii na vytvorenie lepšieho sveta.

Skúsenosti ktoré ponúkame

Ponúkame rámec na dosiahnutie života-meniaceho zážitku. ..ako dosiahnuť zážitok ktorý vám zmení život. Prebádaním sa a rozlúštením najzákladnejšej otázky ' kto som?' vyvinieme si zmysel pre sebaovládanie ktorý nám umožní byt pánom svojho života a mať ho pod kontrolou. Potom neviníme nikoho. Zosilnené duševné povedomie postupne prelomí klietku ilúzii. Navráti sa nám zodpovednosť za vytvorenie svojho vlastného života. Súčasnosť sa stane skutočným darom.

Štúdium duševnej znalosti

Univerzálne pravdy čo sa týka charakteru duše a Boha a dopad blízkeho vzťahu medzi obidvoma vytvára kontext pre našu duševnú snahu. Toto porozumenie nám pomáha mat pod kontrolou neustály priebeh/beh zážitkov nazývaný život.

Vedomá asimilácia cnosti

Učí nás že skutočná duševnosť by nám mala umožniť udržovať si cnosti aj v nepriaznivých okolnostiach. To nám umožní zvýšiť náš sebarešpekt. Učíme sa ovládnuť a porozumieť energii lásky- v dávaní, nie braní. Prirodzene sa zameriavame na svoje vlastné a druhých cnosti, než na ich nedostatky. Vzťahy sa tým vylepšia.