SPOLUPRÁCE

Brahma Kumaris v Spojených Národoch

Brahma Kumaris, so svojim hlavným duševných centrom v Mount Abu, Indii zahŕňa sieť centier lokalizovaných po celom svete vo viac než 110 krajinách. Brahma Kumaris je medzinárodnou nevládnou organizáciu (MNO) Spojených Národov akreditovaný s všeobecným poradným statusom s Ekonomickou a Sociálnou Radou.

Taktiež má:

Spolupracujúci Štatút s Ministerstvom Verejných Informácii (DPI)

Poradný Štatút s UNICEF

Pozorovateľský štatút Pozorovateľa Spojených Národov Prírodného Prostredia Montáže UNEP

Taktiež je:

Pozorovateľským Statusom pre Spojených Národov Rámcovej Konvencie na Zmenu klímy (UNFCCC)

Kľúčový Čleň Vzdelávania Vidiečanov (ERP), Stravy a Poľnohospodárskej Organizácie (FAO).

Ako súčasť propagácie účelu a princípov Spojených Národov, Brahma Kumaris používa duševnú trajektóriu povedomia, stanoviska, pohľadu a akcie v oblastiach Rozvojových Cieľov Tisícročia, Zmena Podnebia, Potravinová Kríza, Rovnosť Pohlaví, Globálne Verejne Zdravie, Humanitárne krízy, Ľudské Práva, Ženy, Deti, Mládež, Medzinárodné Desaťročia a Dni.