Múdrosť

Predstavte si seba ako schopnú, silnú, úspešnú a šťastnú dušu.

Predstavte si, že ste si vedomý každej myšlienky a reakcie, ktorá vám príde na myseľ - a potom sa rozhodnete. V nanosekunde získavate silu, konať podľa tejto myšlienky alebo ju zahrabať a ísť ďalej.

Zoberme si do úvahy negatívne črty vo vašej osobnosti, ktoré si želáte, aby ste nemali: myšlienky seba-pochybností, sabotáže, nízka sebadôvera, vina, starosti atď. Na základe vašej vôle už nikdy nebudú ovplyvňovať vaše vzťahy doma, v práci alebo na športovom ihrisku.

Niektorí  by vám mohli v tom zabrániť. Ale ak naozaj začnete mať kontrolu nad svojou dušou, môžete mať kontrolu nad samým sebou. Iba nad samým sebou. Životy a hry iných ľudí sú ich veci.

Ste zodpovedný len za seba. Naše matky a otcovia robili to, čo robili - niekedy dobre, niekedy nie - ale uplynul čas a vy ste teraz samostatná duša, ktorá si môže vybrať, ako žiť.

S meditáciou Raja joga môžete odhodiť staré vzory správania a prerobiť samého seba na takého, akým chcete byť.

To je moc Raja jogy.