GDPR

Milí priatelia,

Dovoľte nám poďakovať sa za Váš záujem o duchovné myšlienky, ktorý sme zaznamenali . Ako ste už iste postrehli, 25. mája 2018 vstúpilo do platnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoré je známe skôr pod názvom GDPR (General Data Protecion Regulation) . V súvislosti s ním vstúpil do platnosti nový zákon NRSR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.


Nakoľko prichádzam do styku s Vašimi osobnými údajmi v nevyhnutnom rozsahu za účelom vyššej kvality a lepšej adresnosti potrebujem na základe nového nariadenia k tomu Váš súhlas. Na zákonné spracovanie osobných údajov je však v zmysle právnej úpravy nevyhnutný súhlas dotknutej osoby V tejto súvislosti je potrebné, aby ste potvrdili Váš záujem o odber už hore uvedenej duchovnej myšlienky.

Viac informácií dostanete emailom po súhlase, klikom na nižšie uvedené tlačidlo.

Pevne veríme, že nám zachováte svoju priazeň.

s priateľským pozdravom,

Milota Pfeffer